I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Seashells

Am

Wedi’i lleoli ym Mhenmorfa Llandudno, Brenhines Cyrchfannau Glan y Môr Cymru, mae’n hafan o lonyddwch unigryw. Mae’r eiddo gwyliau hyfryd hwn yn darparu llety hunanddarpar moethus, sydd hanner can medr o draeth Penmorfa ac yn agos iawn i’r siopau, caffis a bwytai prysur yng nghanol y dref.

Mae traeth tawel “baner las” gyda thywod ym Mhenmorfa yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau, a rhai sy’n hoff o chwaraeon megis golffwyr a hwylfyrddwyr.

Gobeithio y gallwn eich croesawu'n fuan!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fflat yn cysgu hyd at 4o£542.00 i £766.00 fesul uned yr wythnos
Pecyn seibiannau byr (3 noson yr uned)o£298.00 i £410.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Extra charge for gas/electricity
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres Canolog

Map a Chyfarwyddiadau

Seashells

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
Sandilands, 2 Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 202820

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.45 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. 0.64 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.64 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.67 milltir i ffwrdd
 5. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.73 milltir i ffwrdd
 7. 0.74 milltir i ffwrdd
 8. Sefydlwyd 1902

  0.78 milltir i ffwrdd
 9. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.82 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.87 milltir i ffwrdd
 11. Hwyl i'r holl deulu

  0.88 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....