Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Mynedfa flaen Shamrock House

Am

Gwybodaeth

Mae Shamrock House yn Llandudno yn cynnwys fflatiau gwyliau hunangynhaliol. Pum munud ar droed i bier a phromenâd Llandudno, mae holl atyniadau’r dref yn agos at Shamrock House.

 

Prif bethau i ymwelwyr?

Mae’r fflatiau gwyliau yn cynnwys ardal eistedd, cegin (gyda phopty, microdon ac oergell) ac ystafell ymolchi. Mae Shamrock House yn gartrefol iawn gyda theledu a Wi-Fi.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

Gallwch archebu drwy booking.com, neu gysylltu â Shamrock House ar 07549 389500..

 

Gwybodaeth berthnasol

Mae Shamrock House yn cynnwys maes parcio, gan sicrhau bod eich ymweliad yn ddidrafferth.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
1 fflat stiwdio (1 Gwely Dwbl)£300.00 fesul uned yr wythnos
Fflat 1 x 1 ystafell wely ar y llawr 1af£370.00 fesul uned yr wythnos
Fflat 1 x 1 ystafell wely ar yr 2il lawr£350.00 fesul uned yr wythnos
Fflat 1 x 2 ystafell wely ar y llawr 1af£390.00 fesul uned yr wythnos
Fflat 1 x 2 ystafell wely ar yr 2il lawr£390.00 fesul uned yr wythnos
Fflat llawr gwaelod 1 ystafell wely (gydag 1 Gwel£385.00 fesul uned yr wythnos

*Pris tymor isel = £300.
Tymor uchel = £530.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Shamrock House

5 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB
Close window

Call direct on:

Ffôn07549 389500

Gwobrau

  • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....