Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Am

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso Cymru sy’n cynnig prydau nos.  Rydym yn defnyddio cynhwysion lleol ffres.  Mae ein brecwast yn frecwast Seisnig traddodiadol wedi ei goginio gyda dewis o rawnfwyd, iogwrt a ffrwythau ffres.  Rydym yn darparu ar gyfer deietau arbenigol.

Rydym wedi ein lleoli’n agos at atyniadau’r dref, yn yr ‘ardal erddi’ ddistaw, a dim ond taith gerdded fechan o ychydig funudau sydd i gyrraedd y siopau a thaith gerdded fer i’r orsaf drenau.

Mae gan bob un o’n 8 ystafell ystafelloedd ymolchi preifat en-suite gyda chawodydd mynediad hawdd.  Mae ystafell bâr ar gael ar y llawr gwaelod ar gyfer pobl gyda phroblemau symudedd.  Mae'r holl gyfarpar ar gael yn ein hystafelloedd gyda chyfleusterau gwneud tê/coffi, teledu, radio a sychwyr gwallt.

Mae gennym lolfa fawr i westeion ac ardal bar gyda thrwydded lawn.  Rydym yn sefydliad di-fwg, mae gennym fynediad wi-fi i’r we ac mae lleoedd parcio ar gael ar y safle.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£66.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£99.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£66.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£42.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sunnycroft

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
4 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876882

Amseroedd Agor

Opening (2 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

* Ar agor drwy'r flwyddyn heblaw am 25 Rhagfyr a 1 Ionawr

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.23 milltir i ffwrdd

 3. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.3 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.43 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.44 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.45 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd 1902

  0.46 milltir i ffwrdd
 12. Hwyl i'r holl deulu

  0.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....