Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

The Cliffbury, Llandudno

Am

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un o rodfeydd harddaf a thawelaf Llandudno, ond eto o fewn pellter cerdded i’r promenâd, yr orsaf drenau, y theatr, siopau a bwytai.

Mae digonedd o fannau parcio oddi ar y ffordd ar gyfer pob ystafell, a mannau parcio ychwanegol am ddim ar y stryd y tu allan i’r tŷ llety.

Dim ond 6 ystafell wely sydd yno, gan gynnwys 2 ystafell fawr, sydd oll yn cynnwys eu hystafell ymolchi eu hunain, ac wedi’u lleoli ar y llawr 1af a’r 2il lawr.

Mae’r Cliffbury yn darparu ar gyfer pobl dros 25 oed yn bennaf, ni chaniateir ysmygu yn unman yn yr adeilad ac nid ydym yn derbyn anifeiliaid anwes.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely senglo£86.00 i £90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£80.00 i £95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Senglo£65.00 i £69.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Contactless payment possible
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Cliffbury Guest House

34 St David’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877224

Amseroedd Agor

Canol Chwefror - Canol Rhagfyr (14 Chwef 2022 - 18 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.29 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.31 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.32 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.43 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.43 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.49 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.49 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.51 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....