Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Am

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd ar y ffordd i mewn i dref Llandudno. Mae’r dafarn yn gweini cwrw casgen, yn cynnig amrediad o'r bwydydd tafarn poblogaidd, prydau arbennig dyddiol a llety o ansawdd uchel. Mae ein bwydlen ginio wych yn berffaith ar gyfer cinio tafarn cyflym gyda pheint, ac mae ein bwydlenni wedi eu llenwi gyda phrydau tafarn poblogaidd a phrydau tymhorol blasus. Mae’r ystafelloedd yn cyd-fynd â thafarndai JW Lees Inns a chymeriad yr eiddo, gan ddarparu lle cyfforddus ac ymlaciol i chi aros.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
15
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£65.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell 2 wely sengl gyda brecwast£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl gyda brecwast£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£85.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell deulu gyda brecwast£115.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£65.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Licensed
 • Private Parking
 • TV in bedroom/unit

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Gwesty Links

4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA
77 Conwy Road, LLandudno, Conwy, LL30 1PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 879180

Graddau

 • 4 Sêr AA
4 Sêr AA

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....