Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Merrydale, Llandudno

Am

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. Mae tŷ llety Merrydale yn wely a Brecwast teuluol sy’n darparu llety cyfforddus, ynghyd â’i brecwast llawn swmpus, atmosffer croesawgar a chynnes a Bar Trwyddedig clyd. Mae Xia a Brian yn eich gwahodd i aros yn eu llety cyfeillgar a chartrefol ger lan y môr.

Ar ôl cwblhau ein blwyddyn gyntaf yma yn Merrydale, rydym yn teimlo’n ostyngedig iawn am y gefnogaeth rydym yn ei gael gan westeion hen a newydd, ac yn enwedig y rhai sydd wedi dychwelyd atom ar sawl achlysur eleni. Ar gyfer 2019 rydym wedi ychwanegu ystafell sengl bremiwn newydd ar y llawr cyntaf, ac wedi ailwampio'r cynteddau a'r landin, yn ogystal â lifft ar y grisiau i'r llawr cyntaf, felly mae croeso cynnes i’r sawl na fyddai'n ymdopi â grisiau fel arfer.

Bar Trwyddedig Clyd gydag eich ffefryn.

Mae ein brecwast yn cael ei gynnwys yn y pris, heb gostau cudd, ond mae’n rhaid archebu eich ystafell yn uniongyrchol ar ein gwefan.

Y Merrydale Llandudno, llety bach cartrefol, ger y môr.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
8
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£68.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£64.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£40.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Licensed
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr
 • Teledu lliw ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Merrydale Guest House

6 Chapel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SY
Close window

Call direct on:

Ffôn014928860911

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.06 milltir i ffwrdd

 2. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.18 milltir i ffwrdd
 6. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  0.26 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Sefydlwyd 1902

  0.3 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.3 milltir i ffwrdd
 11. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.32 milltir i ffwrdd
 12. Tollffordd

  0.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....