Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Golygfa flaen y gwesty tri llawr

Am

Gwybodaeth

Mae Gwesty Shelbourne ar bromenâd Llandudno, gyda golygfeydd godidog o fae Llandudno a’r Gogarth. Mae Shelbourne yn westy a gynhelir gan deulu, yn darparu brecwast a phrydau nos.

 

Prif bethau i ymwelwyr

Mae’r Shelbourne yn cynnwys 15 ystafell wely a bar. Mae’n cynnwys ei faes parcio ei hun, lifft i bob llawr ac mae o fewn pellter cerdded i Venue Cymru.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

Os hoffech archebu, ffoniwch 01492 879660.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Gwesty Shelbourne yn agored drwy’r flwyddyn ac yn croesawu anifeiliaid anwes.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
15
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£89.00 y person (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£70.00 y person (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£50.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

  • Allgofnodi digyswllt
  • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
  • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
  • Mewngofnodi digyswllt
  • Seddi tu allan
  • Taliadau digyswllt yn unig

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Shelbourne Hotel

Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd
13 Mostyn crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492879660

Graddau

  • Yn Aros am Radd
Yn Aros am Radd

Gwobrau

  • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....