Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

Am

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.  

Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref Deganwy, rhwng tref Fictoraidd Llandudno a thref ganoloesol Conwy. Ceir golygfeydd o Gastell, aber, mynydd, môr a marina ac mae traethau gwych ar gael gerllaw.

Perffaith ar gyfer gwyliau byr i’r teulu neu wyliau bach rhamantus i gwpl, mewn lleoliad hyfryd i deithio o amgylch yr ardal drawiadol hon.

Mae’n cynnwys: 2 ystafell wely – 1 ddwbl gydag ensuite, 1 gwely bync sy’n cysgu tri. Ystafell gawod ar y llawr gwaelod sy'n lawr cynllun agored, patio graeanog yn y cefn gyda bwrdd a chadeiriau a mainc a bwrdd yn y ffrynt ar gyfer gwylio'r haul yn machlud.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cyfradd ddyddiol£95.00 fesul uned y noson
Fesul uned yr wythnos£525.00 fesul uned yr wythnos
Pecyn seibiannau byr (3 noson yr uned)£295.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr
 • Derbynnir Anifeiliaid Anwes

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The View Holiday Cottage

1 Glanrafon Terrace, Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, LL31 9TU
Close window

Call direct on:

Ffôn07747804704

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.54 milltir i ffwrdd
 2. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.58 milltir i ffwrdd
 3. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.67 milltir i ffwrdd
 1. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.68 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.69 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.69 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.71 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.72 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.73 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  0.99 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.91 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.93 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.21 milltir i ffwrdd
 11. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.24 milltir i ffwrdd
 12. Theatr â 1500 o seddi

  2.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....