Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llun o'r ystafell fwyta

Am

Ynglŷn â'r llety.
Gwesty sy'n cael ei redeg gan deulu, ac sy’n croesawu anifeiliaid anwes. Wedi'i leoli ar lan y môr gyda golygfa wych o'r bae.


Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr.
En-Suite, teledu, cawod, bath neu gawod dros fath. Wi-fi yn yr ystafelloedd.


Sut mae ymwelwyr yn archebu?
Ffoniwch 01492 876209 neu archebwch ar-lein hotel@llandudnoholiday.co.uk


Unrhyw wybodaeth arall berthnasol
Mae 5 gris i mewn i'r gwesty yn ei gwneud hi'n anodd i gadeiriau olwyn gael mynediad. Dim mynediad ar ôl 1am

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
56
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dwbl£65.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Teulu£75.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Twin£60.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell i pedwar£95.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell sengl£35.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Bwydlenni rhithwir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • COVID-19 measures in place
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • cyfleusterau toiled heb angen eu cyffwrdd
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwiriadau tymheredd i ymwelwyr
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Nwyddau ymolchi wedi’u gorchuddio’n unigol
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Lift
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Ychwanegiad llety a rhai prydau (£)

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Children's facilities available
 • Cyfleusterau addas i blant
 • Lifft ar gael
 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau i blant

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau
 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

The Whitehouse Hotel

Whitehouse Hotel, St Georges Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 2LF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492876209

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.21 milltir i ffwrdd

 3. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.22 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Tollffordd

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 11. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.3 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....