Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y tu allan i Gwm Ty Twt Aled

Am

Gwybodaeth

Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y sawl sy’n caru natur yn teimlo’n gartrefol. Gyda theithiau cerdded bendigedig ar garreg drws, mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn lle gwych i ymlacio.

 

Prif bethau i ymwelwyr

Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn cynnwys popeth rydych ei angen gyda chawod, popty a rheiddiadur gan wneud eich arhosiad yn gysurus iawn.

 

Sut allwch chi archebu?

Os ydych yn dymuno archebu’r caban, ffoniwch 01745 870642.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Mwynhewch y sêr fin nos gydag ardal awyr agored gan gynnwys barbeciw a phopty pitsa.

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Pecyn seibiannau byr (3 noson yr uned)o£105.00 i £120.00 fesul uned y noson

*Mae'r prisiau am bob uned yr wythnos yn amrywio yn ôl y tymor.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn unig
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Taliadau digyswllt yn unig
 • Terfyn capasiti

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ty Twt Aled Valley

Felin Isa, Llannefydd, Denbigh, LL16 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 870642

Ffôn07785562620

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....