Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tyn Y Fron B&B

Am

Gwybodaeth

Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth Eryri’, mae Betws-y-Coed yn lleoliad gwych. Gydag erw o ardd, mae Tyn y Fron y lle perffaith i ymlacio.

 

Prif bethau i ymwelwyr

Mae Tyn y Fron yn cynnwys pump ystafell wely gyda’u hystafell ymolchi eu hunain, maes parcio, Wi-Fi am ddim a brecwast wedi’i goginio yn y bore. 

 

Sut allwch chi archebu?

Os ydych yn dymuno archebu ystafell, ffoniwch 01690 710449 neu ewch i www.snowdoniabedandbreakfast.co.uk

 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae perchnogion Tyn y Fron yn gerddwyr a beicwyr brwd ac wrth eu bodd yn rhannu eu profiad o’r ardal gyda gwesteion. Mae yna lyfrau canllaw a mapiau y gallwch eu benthyg hefyd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£99.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£85.00 i £115.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tyn Y Fron B&B

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws Y Coed , Conwy, LL24 0HD

Ychwanegu Tyn Y Fron B&B i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01690701449

Amseroedd Agor

Tymor (1 Chwef 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.36 milltir i ffwrdd
 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.5 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.72 milltir i ffwrdd
 3. 3.16 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.38 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.23 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  7.1 milltir i ffwrdd
 7. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.49 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  7.92 milltir i ffwrdd
 9. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.83 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.83 milltir i ffwrdd
 11. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.99 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....