Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Aberconwy Equestrian Centre

Am

Dysgu marchogaeth ceffyl mewn ysgol yng Nghonwy.

Dan arweiniad tîm o hyfforddwyr BHS, archwiliwch eich angerdd am geffylau mewn cyfleusterau dan do ac awyr agored gwych. 

Yn ogystal, mae ymwelwyr yn gallu helpu staff o amgylch y stablau, er enghraifft, trin ceffylau. Mae Canolfan Farchogaeth Aberconwy yn lle gwych i filfeddygon, rheolwyr fferm neu bobl sy’n caru ceffylau.

Mae’r ganolfan yn addas ar gyfer oedran 7+ a phob lefel o brofiad.  Dewch i fwynhau diwrnod allan yn y wlad.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Aberconwy Equestrian Centre

Canolfan Farchogaeth/Merlota

Garth Road, Llangwstenin, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9JF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 544 362

Beth sydd Gerllaw

 1. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  1.27 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.31 milltir i ffwrdd
 3.  

  Sŵ Mynydd Cymru

  Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw…

  1.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.66 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.69 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.04 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.08 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  2.09 milltir i ffwrdd
 5. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  2.11 milltir i ffwrdd
 6. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  2.12 milltir i ffwrdd
 7. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  2.13 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  2.16 milltir i ffwrdd
 9. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  2.19 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  2.22 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  2.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....