Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Abergele Golf Club

Am

Gellir archebu lle ar-lein ar y wefan www.abergelegolfclub.co.uk neu drwy gysylltu â’r Clwb Golff ar 01745 824034.

Mae Clwb Golff Abergele yn enwog am ei groeso cynnes gan staff ac aelodau, ac ein nod yw bod ymwelwyr, cymdeithasau a grwpiau yn cael y diwrnod gorau posib.

Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer grwpiau o 12 golffiwr neu ragor. Am ragor o fanylion, gwybodaeth neu ymholiadau, cysylltwch â'r Swyddfa Gyffredinol ar 01745 824034, opsiwn 3.

Mae gofyn am flaendal o £10.00 y pen i gadarnhau eich lle.

Derbynnir cardiau credyd/debyd.

Mae gan ein harlwywr ddewis da o brydau a byrbrydau at ddant pawb a gellir trefnu

anghenion dietegol gyda’r arlwywr o fewn 7 diwrnod i’ch ymweliad.

Mae’n rhaid talu gweddill unrhyw gyfrif yn llawn, diwrnod cyn chwarae.

Mae nifer cyfyngedig o fygis i’w llogi, a dylid trefnu hyn gyda’r siop.

Mae dynion yn chwarae gyda tïau melyn, ac eithrio eich bod wedi trefnu o flaen llaw gyda’r swyddfa i chwarae gyda tïau gwyn. Mae'r merched yn chwarae oddi ar y tïau coch.

Mae Clwb Golff Abergele yn dymuno bod ymwelwyr yn mwynhau ein diwrnod gyda ni, ac yn parchu pob golffiwr gyda chyflymder chwarae a rheolau golff.

Enillodd Clwb Golff Abergele Brosiect Amgylcheddol Eithriadol y Flwyddyn am eu hardal Tir Gwylllt (Tir Gwyllt).

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Canol tymor (Mawrth a Hydref)o£30.00 i £35.00 gweithgarwch
High season (April-September)o£45.00 i £55.00 gweithgarwch
Tymor isel (Tachwedd - Chwefror)£20.00 gweithgarwch

Gostyngiadau grŵp ar gael

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Bwyty
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Llieiniau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer digwyddiadau Corfforaethol
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Abergele Golf Club

Golff

Tan Y Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8DS
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 824034

Amseroedd Agor

Daily opening times (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn08:30 - 18:00
Dydd Sul08:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus08:30 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  0.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.67 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.78 milltir i ffwrdd
 4. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.96 milltir i ffwrdd
 1. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.71 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.96 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  3.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.63 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.34 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  4.86 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.05 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  5.14 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  5.43 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.59 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  5.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....