I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Abergele Leisure Centre

Am

Mae’r ganolfan hamdden ragorol hon yn cynnig hyfforddiant nofio i bobl o bob oed mewn pwll nofio 25 metr. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau cyhoeddus ac i’r teulu. Mae ystafell ffitrwydd wedi’i hawyru, cae pob tywydd dan lifoleuadau a rhaglen wyliau i blant a gweithgareddau ar ôl ysgol hefyd ar gael.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Abergele Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Faenol Avenue, Abergele, Clwyd, LL22 7HT
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577940

Amseroedd Agor

* Monday - Friday: 7am - 10pm
Saturday: 8am - 6pm
Sunday: 9am - 8pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Parc Hwyl Knightly's

  Hwyl i’r teulu i gyd

  1.9 milltir i ffwrdd
 4. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.28 milltir i ffwrdd
 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.91 milltir i ffwrdd
 3. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.43 milltir i ffwrdd
 5. Totally Ape

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  4.96 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  5.05 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  5.54 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.74 milltir i ffwrdd
 9. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  5.82 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  6.12 milltir i ffwrdd
 11. Premier Amusements and Cash Bingo

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  6.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....