Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Water aerobics class in the swimming pool

Am

Mae’r ganolfan hamdden ragorol hon yn cynnig hyfforddiant nofio i bobl o bob oed mewn pwll nofio 25 metr. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau cyhoeddus ac i’r teulu. Mae ystafell ffitrwydd wedi’i hawyru, cae pob tywydd dan lifoleuadau a rhaglen wyliau i blant a gweithgareddau ar ôl ysgol hefyd ar gael.

** Gellir casglu profion llif unffordd o’r safle hwn o 21 / 06 / 21 yn ystod oriau agor **

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Abergele Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Faenol Avenue, Abergele, Clwyd, LL22 7HT
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577940

Amseroedd Agor

* Monday - Friday: 7am - 10pm
Saturday: 8am - 6pm
Sunday: 9am - 8pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  1.28 milltir i ffwrdd
 4. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.28 milltir i ffwrdd
 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.91 milltir i ffwrdd
 3. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.43 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  5.05 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  5.54 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.74 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  5.82 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  6.12 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  6.28 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  6.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....