I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Adventure Company

Am

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad ardderchog, gyda’r safle ond 100m oddi wrth C24a yr A55.

Mae’r safle’n cynnwys swyddfa, bar byrbrydau, ardaloedd bwyta dan do ac awyr agored, ystafelloedd newid, toiledau ac ystafell ymolchi, meysydd parcio arwyneb caled efo lle i goetsis.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys, Ardal Saethyddiaeth, safle saethu peli paent 10 gêm, Llwybr Antur ac Ardal Saethu Reiffls Aer. (Mae cynlluniau ar gyfer gweithgareddau cyffrous eraill ar hyn o bryd).

Nid oes tâl mynediad na thâl am barcio ond codir tâl unigol am bob gweithgaredd.
Gallwch ofyn am brisiau ar gyfer sesiynau aml-weithgaredd.

Mae naill ai arweinwyr neu farsialiaid diogelwch ar gyfer pob gweithgaredd i'ch helpu i fwynhau eich sesiwn gyda ni. Byddwn yn darparu’r cyfan y byddwch ei angen; rydym yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw, ond nid yw’n angenrheidiol bob amser.

Llinell Archebu 01745 361368, llinellau ar agor o 9am tan 7pm bob dydd.

Rydym yn aml yn clywed cwsmeriaid yn dweud, ‘Does dim angen mynd i unrhyw le arall’.

Pris a Awgrymir

: Mae’r prisiau’n dibynnu ar y pecyn a brynir, o £14.
Llwybr Antur – plant 3 i 9 oed gyda theulu.
Pledu paent – plant 12 oed neu’n hŷn

Cyfleusterau

Arall

 • Safle Picnic

Arlwyo

 • Caffi
 • Cinio ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Adventure Paintball

Canolfan Chwaraeon Antur

Kinmel Woods, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BU
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 361368

Amseroedd Agor

Open every weekend (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

* *Ar gau ar hyn o bryd

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.36 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.62 milltir i ffwrdd
 4. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.98 milltir i ffwrdd
 1. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  3.08 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.11 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.77 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.33 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.49 milltir i ffwrdd
 7. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  7.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.88 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.04 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.22 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  8.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....