Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Alwen Water Ski Training Centre

Am

Mae Canolfan Hyfforddiant Sgïo Dŵr yr Alwen yn lle bendigedig i fwynhau chwaraeon dŵr.

Mae’r dŵr yn yr Alwen yn ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau’n ddiogel, gydag athro cymwysedig.

Ewch allan, cael hwyl ac ymarfer gyda golygfeydd gwych o Eryri ac Hiraethog.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Alwen Water Ski Training Centre

Hwylio

Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Alwen Water Ski Training Centre i'ch Taith

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.98 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  8.99 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.74 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.88 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.09 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11 milltir i ffwrdd
 7. 11.1 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.77 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.18 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.34 milltir i ffwrdd
 11. Eiddo yng ngofal Cadw.

  14.19 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....