I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

Am


Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen Wen. Mae’r ap yma hefyd yn daith glyweled wych arall o gwmpas y dref. Yn ystod y daith byddwn yn cyfarfod â chymeriadau lliwgar dros ben gan gynnwys y Frenhines Goch, Twidl-di a Twidl-Dwm, Hwmti Dwmti, y Brenin Gwyn a'r Siaberwoci, yn ogystal â'r Hetiwr, y Sgwarnog Fawrth a’r Gath Sir Gaer.

Mae'r profiad clywedol difyr yma yn dechrau wrth ymyl y gofeb ar y promenâd ac yn mynd â ni ar daith gyffrous drwy erddi Haulfre, o Draeth y Gogledd i Benmorfa.

Camwch drwy'r drych a phrofwch fyd newydd o ddirgelwch a rhyfeddod trwy lygaid Alys. Mae amser yn rhedeg ar yn ôl ac mae dychymyg Alys mor fyw ag erioed ar ffurf Siaberwoci.

Er mwyn adfer amser, rhaid i Alys drechu’r Siaberwoci gyda'ch help chi mewn gêm frwydr.

Gwelwch gartref gwyliau Alys, Penmorfa, yn ailymddangos drwy realiti estynedig.

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Myfyrwyr / Pobl Ifanc
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Plant
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer yr Henoed

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

Llwybr gydag Arwyddion

Tourist Information Centre, The Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP
Close window

Call direct on:

Ffôn07725237667

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. 0.19 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. 0.2 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Tollffordd

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd 1902

  0.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....