I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Am

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn eich cyflwyno i’r Alys yng Ngwlad Hud go iawn (Alice Liddell), y Gwningen Wen, yr Hetiwr, y Sgwarnog Fawrth a'r Gath Sir Gaer.

Mae’r antur ryngweithiol 3D yma, gyda realiti estynedig, yn dechrau yn y Ganolfan Groeso ac yn mynd â chi i fannau prydferth a gwych gan roi cyfle i chi weld rhai o safleoedd enwocaf y dref.

Gydag awdur adnabyddus a chymorth yr Hetiwr, mae Alys yn ail-fyw’r gorffennol a’i bywyd go iawn drwy ddilyn y Gwningen Wen o amgylch y dref.

Fe allwch chi sefyll yn y golygfeydd gyda chymeriadau’r Gwlad Hud a chael tynnu’ch llun, a chreu’ch cardiau post digidol eich hun. Fe allwch chi anfon y rhain wedyn at eich teulu a’ch ffrindiau o gwmpas y byd yn defnyddio botwm y cyfryngau cymdeithasol.

Mae cymysgedd o nodweddion dychmygus, hen a newydd, yn troi’r stori glasurol boblogaidd hon yn fyw!

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Teithiau cerdded/teithiau beicio hunan-dywysedig

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Taith Dywysedig

Mostyn Street, Llandudno, Gwynedd, LL30 2RP
Close window

Call direct on:

Ffôn07725237667

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.02 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.06 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. 0.18 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. 0.22 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.28 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.28 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.33 milltir i ffwrdd
 12. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....