I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Bonkerz Fun Centre Llandudno

Am

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth am ddod â’r plant am sesiwn llawn hwyl yn Bonkerz, dewch i gyfarfod y tîm a mwynhau diwrnod allan i’r teulu, nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae’r brif ffrâm fawr yn addas ar gyfer bob oed (hyd yn oed y rhieni), gyda chanonau aer, ardal chwaraeon, sleidiau a mwy, gydag ardal ar wahân i blant iau.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth Trip Advisor. Mae ein caffi’n cynnig cynnyrch Cymreig blasus.

Ychwanegiadau Dewisol: Arcêd – Be my Bear – Candy Craft – Celf Tywod – Digwyddiadau Laser

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Dan 12 misAm ddim
Plant 3 oed ac hyn£6.50 plentyn
Plant dan 3£4.50 plentyn
Tocyn oedolynAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Bonkerz Fun Centre

Parc Antur / Chwarae

Christchurch, Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 871666

Amseroedd Agor

Gwyliau ysgol (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 18:00
Amser tymor (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener12:00 - 18:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau CyhoeddusAgor

* Ar gau - 24, 25, 26 Rhagfyr & 1 Ionawr
Cau yn gynner Nos Galan

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. 0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd 1902

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Siambr Dywyll

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.26 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....