Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Large slide and castle soft play area

Am

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth am ddod â’r plant am sesiwn llawn hwyl yn Bonkerz, dewch i gyfarfod y tîm a mwynhau diwrnod allan i’r teulu, nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae’r brif ffrâm fawr yn addas ar gyfer bob oed (hyd yn oed y rhieni), gyda chanonau aer, ardal chwaraeon, sleidiau a mwy, gydag ardal ar wahân i blant iau.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth Trip Advisor. Mae ein caffi’n cynnig cynnyrch Cymreig blasus.

Ychwanegiadau Dewisol: Arcêd – Be my Bear – Candy Craft – Celf Tywod – Digwyddiadau Laser

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Dan 12 misAm ddim
Plant 3 oed ac hyn£6.50 plentyn
Plant dan 3£4.50 plentyn
Tocyn oedolynAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bonkerz Fun Centre

Parc Antur / Chwarae

Christchurch, Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 871666

Amseroedd Agor

Gwyliau ysgol (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 18:00
Amser tymor (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener12:00 - 18:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau CyhoeddusAgor

* Ar gau - 24, 25, 26 Rhagfyr & 1 Ionawr
Cau yn gynner Nos Galan

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.11 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.37 milltir i ffwrdd
 10. 0.44 milltir i ffwrdd
 11. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.65 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....