Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Large slide and castle soft play area

Am

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth am ddod â’r plant am sesiwn llawn hwyl yn Bonkerz, dewch i gyfarfod y tîm a mwynhau diwrnod allan i’r teulu, nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae’r brif ffrâm fawr yn addas ar gyfer bob oed (hyd yn oed y rhieni), gyda chanonau aer, ardal chwaraeon, sleidiau a mwy, gydag ardal ar wahân i blant iau.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth Trip Advisor. Mae ein caffi’n cynnig cynnyrch Cymreig blasus.

Ychwanegiadau Dewisol: Arcêd – Be my Bear – Candy Craft – Celf Tywod – Digwyddiadau Laser

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Dan 12 misAm ddim
Plant 3 oed ac hyn£6.50 plentyn
Plant dan 3£4.50 plentyn
Tocyn oedolynAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bonkerz Fun Centre

Parc Antur / Chwarae

Christchurch, Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 871666

Amseroedd Agor

Gwyliau ysgol (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 18:00
Amser tymor (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener12:00 - 18:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 18:00
Gwyliau CyhoeddusAgor

Beth sydd Gerllaw


 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd 1902

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.23 milltir i ffwrdd
 5. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 9. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.33 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....