I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Canolfan Ddiwylliant Conwy

Am

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

Mae’r adeilad golau ac agored hwn, a gwblhawyd yn 2019, wedi cymryd ei le’n dda ym Mharc Bodlondeb ac mae’n gartref i archifau sirol, llyfrgell ardal, arddangosfeydd treftadaeth, caffi a chanolbwynt celfyddydau cymunedol newydd sbon.

Mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer eich siwrnai trwy hanes Sir Conwy. Mae’r arddangosfeydd yn mynd ag ymwelwyr trwy bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae’n cynnwys gwrthrychau unigryw, gwaith celf hyfryd a dehongliad rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Llyfrgell a llawer mwy; dyma loches, lle i ymlacio neu wneud tipyn o waith. Rhywle i eistedd ac ymlacio gyda llyfr da a choffi.

Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar ymchwilio i hanes lleol neu hanes teulu? Dyma’r cyfle perffaith, gyda staff cyfeillgar wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

Yn yr ardaloedd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan mae gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol i bobl â dementia. Gallwch wrando ar leisiau lleol yn adrodd eu storïau wrth i chi eistedd ar fainc sain ac edmygu'r planhigion meddyginiaethol yn yr Ardd Ffisig; sy'n cydnabod hanes mynachaidd cyfoethog Conwy cyn y castell.

Mae’r Ganolfan Ddiwylliant yn hygyrch i bawb.
Mae cyfleusterau newid babi, dolen glyw a dehongli Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gweithio tuag at fod yn ystyriol o bobl â dementia.

Cyfleusterau

Ieithoedd a siaredir

 • Iaith Arwyddion

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Dreftadaeth / Ymwelwyr

Bodlondeb, Conwy, Conwy, LL32 8NU

Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577 550

Ffôn01492 576 089

Amseroedd Agor

Caffi (amseroedd agor y gaeaf) (1 Ion 2020 - 12 Ebr 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 16:00
Caffi (Oriau agor yr haf) (13 Ebr 2020 - 30 Medi 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn08:00 - 18:00
Dydd Sul09:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi’i sefydlu yn 1881

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ Tref Elisabethaidd

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 9. Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.94 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Ger Aber Conwy

  1.07 milltir i ffwrdd
 12. Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt…

  1.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....