Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Argraff arlunydd o Ganolfan Ddiwylliant Conwy, wedi'i lleoli ger waliau'r dref.

Am

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

Mae’r adeilad golau ac agored hwn, a gwblhawyd yn 2019, wedi cymryd ei le’n dda ym Mharc Bodlondeb ac mae’n gartref i archifau sirol, llyfrgell ardal, arddangosfeydd treftadaeth, caffi a chanolbwynt celfyddydau cymunedol newydd sbon.

Mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer eich siwrnai trwy hanes Sir Conwy. Mae’r arddangosfeydd yn mynd ag ymwelwyr trwy bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae’n cynnwys gwrthrychau unigryw, gwaith celf hyfryd a dehongliad rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Llyfrgell a llawer mwy; dyma loches, lle i ymlacio neu wneud tipyn o waith. Rhywle i eistedd ac ymlacio gyda llyfr da a choffi.

Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar ymchwilio i hanes lleol neu hanes teulu? Dyma’r cyfle perffaith, gyda staff cyfeillgar wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

Yn yr ardaloedd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan mae gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol i bobl â dementia. Gallwch wrando ar leisiau lleol yn adrodd eu storïau wrth i chi eistedd ar fainc sain ac edmygu'r planhigion meddyginiaethol yn yr Ardd Ffisig; sy'n cydnabod hanes mynachaidd cyfoethog Conwy cyn y castell.

Mae’r Ganolfan Ddiwylliant yn hygyrch i bawb.
Mae cyfleusterau newid babi, dolen glyw a dehongli Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gweithio tuag at fod yn ystyriol o bobl â dementia.

Cyfleusterau

Ieithoedd a siaredir

 • Iaith Arwyddion

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Dreftadaeth / Ymwelwyr

Bodlondeb, Conwy, Conwy, LL32 8NU

Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577 550

Ffôn01492 576 089

Amseroedd Agor

Llyfrgell (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:30 - 17:00
Dydd Mawrth10:00 - 19:00
Dydd Mercher - Dydd Gwener09:30 - 17:00
Dydd Sadwrn10:00 - 13:00
Dydd SulWedi cau
Archifau (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:30 - 12:30
13:30 - 16:30
Dydd Mawrth09:30 - 12:30
13:30 - 18:45
Dydd Mercher - Dydd Iau09:30 - 12:30
13:30 - 16:30
Dydd Gwener - Dydd SulWedi cau
Gwyliau CyhoeddusWedi cau
Caffi (Oriau agor yr haf) (15 Ebr 2022 - 30 Medi 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn08:00 - 18:00
Dydd Sul09:00 - 17:00
Caffi (amseroedd agor y gaeaf) (1 Hyd 2022 - 15 Ebr 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.94 milltir i ffwrdd
 6. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.07 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.39 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.47 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.69 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.7 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.81 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....