I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Am

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol wyllt yng nghanol Eryri, Gogledd Cymru. Ers arloesi mewn rafftio dŵr gwyn masnachol yn y DU, mae’r ganolfan wedi cynnal sawl pencampwriaeth canŵio’r byd a hon yw hoff gyrchfan dŵr gwyn y genedl o hyd.

Cynigir amrywiaeth enfawr o weithgareddau dŵr gwyn i wneud i’ch calon guro, a fydd yn profi’ch plwc ac yn eich gwneud chi’n wlyb domen! Mae Afon Tryweryn yn afon a ryddheir gan argae, felly mae’r dŵr yn aml yn taranu i lawr yn gyflym wrth i’r afonydd eraill fod yn sych, gan gynhyrchu dŵr gwyn trwy’r flwyddyn, mewn amgylchedd naturiol syfrdanol.

Pris a Awgrymir

Prisiau o £32.

Cyfleusterau

Arall

 • Safle Picnic

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Caffi
 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pecyn cinio ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Siop
 • Teithiau cerdded/teithiau beicio hunan-dywysedig
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Canolfan Chwaraeon Antur

Canolfan Tryweryn, Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NU
Close window

Call direct on:

Ffôn01678 521083

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener09:00 - 16:00*
Dydd Sadwrn - Dydd Sul08:30 - 18:30*

* Ar agor trwy gydol y flwyddyn, ond mae amseroedd cyfyngedig o 17 Hydref - 1 Rhagfyr.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  9.14 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.4 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.36 milltir i ffwrdd
 1. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  11.06 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i’r teulu i gyd

  11.53 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  11.57 milltir i ffwrdd
 5. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  11.71 milltir i ffwrdd
 6. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  11.74 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw.

  12.33 milltir i ffwrdd
 8. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  13.14 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  13.14 milltir i ffwrdd
 10. Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  13.36 milltir i ffwrdd
 11. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  13.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....