Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Canyon Wales Logo

Am

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru o'n canolfan yng Nghonwy.

Rydym yn cynnig tair lefel o antur ceunentydd, o lefel 1 sy'n gyfeillgar i deuluoedd, i lefel 2, gweithgaredd grŵp syniadau (yn addas ar gyfer partïon dynion a phartïon phlu), i'r antur eithaf ar gyfer y bobl brofiadol yn yr awyr agored - Lefel 3.

Byddwn ond yn defnyddio'r arweinwyr gorau ac yn darparu offer rhagorol i chi, fel y gallwch fod yn siŵr eich bod mewn dwylo diogel.  Cerdded ceunentydd a hafnau yw'r gweithgareddau gorau sydd ar gael yng Nghymru i deuluoedd a ffrindiau gael hwyl yn yr awyr agored, ac mae'r un mor dda yn y glaw, ag y mae yn yr heulwen.

Byddwn ond yn cynnig nifer cyfyngedig o deithiau bob blwyddyn i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd anhygoel rydym yn mynd iddo, felly gofalwch eich bod yn archebu'n gynnar i sicrhau eich lle ar antur y byddwch yn ei chofio am flynyddoedd i ddod.

Bydd grwpiau o 8+ unigolyn yn cael disgownt  o 30%.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult£55.00 oedolyn
Child 12 years + (accompanied by parent)£35.00 plentyn

Grwpiau o 10-12 £35 y pen, dim gostyngiadau pellach ar gael.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad am ddim
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir American Express
 • Derbynnir MasterCard
 • Derbynnir Visa
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canyon Wales

Canolfan Chwaraeon Antur

LL32 8JU
Close window

Call direct on:

Ffôn01407 769351

Amseroedd Agor

January - December (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
January - December (1 Chwef 2023 - 31 Mai 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 16:30*

* Mae’r tripiau rhedeg am 9am, 1pm ac ar rai nosweithiau yn ystod yr haf am 6pm. Mae’r dyddiadau sydd ar gael wedi’u rhestru ar y calendr gwefan.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  0.7 milltir i ffwrdd
 2. 3.36 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  3.74 milltir i ffwrdd
 4. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  3.99 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  3.99 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  5.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  5.6 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  5.95 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  6.21 milltir i ffwrdd
 6. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.26 milltir i ffwrdd
 7. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.84 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.85 milltir i ffwrdd
 9. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.85 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  6.91 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.91 milltir i ffwrdd
 12. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....