I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Carbon Monkey MTB Guiding & Skills Coaching

Am

Mae Carbon Monkey yn cynnig teithiau tywys ar feiciau mynydd a beiciau, cyrsiau sgiliau a theithiau aml-dydd o'n canolfan yng Nghonwy.

Mae ein teithiau ar gael drwy gydol y flwyddyn, dros y DU i gyd ond yn bennaf yng Nghonwy a Pharc Cenedlaethol Eryri.  Rydym yn cynnig teithiau tywys (ynghyd â hurio beiciau dewisol) ar gyfer grwpiau ac unigolion o bob gallu, o ddechreuwyr i arbenigwyr. 

Mae ein cyrsiau sgiliau yn cynnwys popeth o ddysgu i reidio beic am y tro cyntaf, i neidiau a sgiliau gollwng a phecynnau pwrpasol un i un. Rydym yn defnyddio’r arweinwyr a’r hyfforddwyr gorau yn unig, sy’n hynod o brofiadol a chymwys iawn i sicrhau eich bod yn cael y gwasanaeth o’r lefel uchaf bosibl, wrth fod mewn dwylo diogel bob amser. 

Ydych chi'n barod i fynd ar daith y byddwch yn ei chofio am weddill eich hoes? Ai nawr yw'r amser i uwchraddio eich sgiliau a gwneud y mwyaf o’ch beicio? Cysylltwch â ni nawr i drefnu eich gweithgaredd beicio mynydd / beicio, gyda'r gorau yng Ngogledd Cymru.

Cyfradd Grŵp – 6 - 8 o bobl neu 12-16 o bobl: Disgownt o 30%.

Yn aml rydym yn agored dros nos hefyd, yn dibynnu ar y cwrs sy’n cael ei roi, galwch am fwy o fanylion.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Full Day Private Trip£125.00 oedolyn
Group£65.00 gweithgarwch
Short Day Private Trip£195.00 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Teithiau cerdded/teithiau beicio hunan-dywysedig
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Carbon Monkey MTB Guiding & Skills Coaching

Llwybr Beicio

LL31 9YT
Close window

Call direct on:

Ffôn07794 931192

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

* Often open overnight too depending on course being provided, call for more details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.91 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.02 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.05 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  1.11 milltir i ffwrdd
 1. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.21 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.22 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.22 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.25 milltir i ffwrdd
 6. Ger Aber Conwy

  1.26 milltir i ffwrdd
 7. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.26 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.54 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.66 milltir i ffwrdd
 10. Theatr â 1500 o seddi

  1.76 milltir i ffwrdd
 11. 1.79 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  1.87 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....