Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Conwy Golf Course with Penmaenmawr Uplands in background

Am

Mae Taith Ewropeaidd y Merched yn dod i Gonwy rhwng 12 ac 15 Awst gyda merched gan gynnwys Laura Davies a’r Gymraes Becky Brewerton yn cystadlu i fod yn Bencampwyr Merched Ewrop S4C. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.ladieseuropeantour.com

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult£35.00 oedolyn
Child£15.00 plentyn
Consession£20.00 consesiwn
Family£35.00 teulu
Student£25.00 consesiwn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Llieiniau ar gael
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Mynediad i gwrs golff

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon)

Cwrs Golff

Beacons Way, Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 592423

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd

* Ar agor yn ystod oriau golau dydd.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.83 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.86 milltir i ffwrdd
 1. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.86 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.95 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.99 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.03 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.5 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.7 milltir i ffwrdd
 8. Ger Aber Conwy

  1.75 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.89 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  1.98 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  1.98 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....