Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Clwb Golff Gogledd Cymru

Am

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru yn nhref glan môr heulog Llandudno, gyda golygfeydd gwych dros foryd Conwy i Ynys Môn a Mynyddoedd Eryri.

Mae’n gwrs Cyswllt (Links) Pencampwriaeth go iawn, wedi iddo gynnal Pencampwriaeth Tîm Cymru yn y gorffennol. Rydym yn siŵr y byddwch yn teimlo’r cwrs yn iachusol ac yn heriol, gan gynnig profiad pleserus ar gyfer chwaraewyr ar bob lefel.

Mae’r cyfleusterau ymarfer i ymwelwyr sy’n talu’r ffioedd chwarae’n cynnwys:

Maes ymarfer, ardal gêm fer, grîn bytio, rhwyd ymarfer ac addysgu dan do a stiwdio teilwra offer.

Pris a Awgrymir

Prisiau Haf: Oedolion o £ 32, Plentyn o £ 13.50
Prisiau Gaeaf: Oedolyn o £ 19, Plentyn o £ 10

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - uwch
 • Llieiniau ar gael
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Golff Gogledd Cymru

Cwrs Golff

72 Bryniau Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2DZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 875325

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 18:00*

* Clwb ar agor i bob dydd 11:00.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.42 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.48 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.62 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.61 milltir i ffwrdd

 6. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.64 milltir i ffwrdd
 7. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.64 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.64 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.76 milltir i ffwrdd
 10. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.79 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.8 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....