Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Colwyn Jet Ski Club Logo

Am

Sefydlwyd Clwb Jet-sgi Colwyn yn 1996 i annog pobl i ddefnyddio badau dŵr yn ddiogel. Mae’r Clwb wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol fel Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau Dŵr Personol. Mae’r cyrsiau ar gael ar ddydd Sadwrn drwy’r tymor. Gall rhai sydd heb fod yn aelodau lansio badau yn ystod y dydd neu mae trwydded flynyddol ar gael. Lleoliad lansio: Llithrfa Eirias, Bae Colwyn. Mae mwy o fanylion ar y wefan.

Cyfleusterau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Colwyn Jetski Club

Chwaraeon Dŵr

Eirias Slipway, Porth Eirias, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH
Close window

Call direct on:

Ffôn07921816526

Beth sydd Gerllaw

 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.31 milltir i ffwrdd
 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.47 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.71 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.03 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.11 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.39 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.54 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.74 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.08 milltir i ffwrdd
 12. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....