Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Creuddyn Sports Hall

Am

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle gallwch gymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Creuddyn Sports Hall

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Derwen Lane, Penrhyn Bay, Llandudno, Conwy, LL30 3LB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577918

Amseroedd Agor

* Summer Opening (April - August)
Monday - Thursday: 5pm - 8pm
Friday: Closed
Saturday and Sunday: Subject to booking

Winter Opening Times (September - March)
Monday: 5pm - 10pm
Tuesday - Friday: 5pm - 9pm
Saturday and Sunday: Subject to booking

Beth sydd Gerllaw

 1. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  0.83 milltir i ffwrdd
 2. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  0.92 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.66 milltir i ffwrdd
 1. Theatr â 1500 o seddi

  1.74 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  2.09 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.1 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.12 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  2.14 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  2.21 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.21 milltir i ffwrdd
 9. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  2.22 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.22 milltir i ffwrdd
 11. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....