Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Curious about Llandudno

Am

Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr awyr agored beth bynnag fo’r tywydd? Os ydych chi, beth am gael hwyl yn darganfod mwy am Landudno drwy ddilyn dwy daith dreftadaeth – fe allwch chi hyd yn oed gymryd rhan mewn helfa drysor!? Mae Llandudno yn gyrchfan glan môr nodweddiadol o Oes Fictoria, gyda strydoedd a glan môr cain wedi eu cynllunio’n ofalus ac yn troi’n urddasol at bier hynod ddiddorol a chadwrus. Cofiwch fynd i weld sioe bypedau hanesyddol Mr Codman, gerddi’r Fach a mynd am dro yn y tram i fyny’r Gogarth – mae’r golygfeydd o’r mynyddoedd a’r arfordir yn odidog. Yn wir, mae Llandudno yn lle gwych i ymweld ag o drwy gydol y flwyddyn. Byddwch yn cael popeth – cyfarwyddiadau manwl, mapiau, cliwiau (gyda’r atebion ar y cefn), a phytiau difyr am hanes Llandudno a'r bobl sydd wedi helpu i’w ffurfio. Gallwch brynu neu lawrlwytho’r teithiau yn  www.curiousabout.co.uk/llandudno ac archwilio’r dref wrth eich pwysau.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Caiff ei argraffu a’i anfon at y cwsmer£8.00 gweithgarwch
Lawrlwytho’n Syth£5.99 gweithgarwch

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Teithiau cerdded/teithiau beicio hunan-dywysedig
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Curious about Llandudno

Taith Hunan Dywys

Llandudno Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AD
Close window

Call direct on:

Ffôn0115 950 2151

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

* Oriau golau dydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.31 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.32 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.36 milltir i ffwrdd

 6. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.38 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.39 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  0.47 milltir i ffwrdd
 10. Hwyl i'r holl deulu

  0.49 milltir i ffwrdd
 11. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.5 milltir i ffwrdd
 12. Tollffordd

  0.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....