Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tu fewn i'r ddistyllu

Am

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf yn y gogledd ers dechrau’r 20fed ganrif.

Mae’r wisgi’n cael ei ddistyllu, ei botelu a’i adael i aeddfedu yn ein distyllfa, dafliad carreg o Raeadr Fawr Abergwyngregyn, ac mae’r cynhwysion yn gynnyrch lleol wedi’u gwneud yng Nghymru.Bydd y wisgi ar gael yn 2020, ond mae gennym hefyd gasgliad bach premiwm o jin a liqueurs wedi’u gwneud â llaw.

Ae ein canolfan ymwelwyr bellach ar agor ac yn cynnig y cyfle i chi weld y distyllfa a blasu rhywfaint o’n portffolio arobryn. Bydd y teithiau yn rhedeg rhwng 12 a 4yh, dydd Iau i ddydd Sul gan gynnwys y rhan fwyaf o wyliau banc ac yn para tua 40 munud. Efallai y bydd amserau teithiau eraill ar gael trwy apwyntiad o flaen llaw, cysylltwch â ni gyda’ch ofynion penodol.

Uchafswm o 12 o bobl ar bob taith, cynghorir archebu gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu’r sail gyntaf i’r felin.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£8.00 oedolyn
Consesiwn£6.00 pensiynwyr

Plant 6-17 oed mynediad AM DDIM. Dim mynediad i blant o dan 6.

Map a Chyfarwyddiadau

Distyllfa Aber Falls

Cynnyrch Lleol

Abergwyngregyn, Gwynedd, LL33 0LB
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 209224

Amseroedd Agor

Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd MercherWedi cau
Dydd Iau - Dydd Gwener12:00 - 17:00
Dydd Sadwrn11:00 - 17:00
Dydd Sul11:00 - 16:00

* Closed Christmas Day, Boxing Day and New Years Day

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.45 milltir i ffwrdd
 2. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  4.74 milltir i ffwrdd
 3. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  4.78 milltir i ffwrdd
 4. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  4.86 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  8.17 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  8.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  8.51 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  8.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  8.56 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  8.57 milltir i ffwrdd
 7. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  8.62 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  8.64 milltir i ffwrdd
 9. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  8.65 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  8.69 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.26 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....