I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Dyffryn Conwy Leisure Centre

Am

Mae gan Ganolfan Hamdden Dyffryn Conwy lawer i’w gynnig o ran cyfleusterau gan gynnwys Prif Neuadd, Campfa, Ystafell Ffitrwydd, Caeau Awyr Agored, Cyrtiau Sboncen ac Ystafell Gyfarfod. Gweler yr adran hon i gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r cyfleusterau hyn.
Mae Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy yn cynnig ystod eang o Ddosbarthiadau Ffitrwydd sy’n addas i bobl o bob gallu. Os ydych chi’n ddechreuwr ac eisiau mynd ar gyflymder pwyllog braf neu eisiau mwy o her, mae gennym ddosbarthiadau i weddu i anghenion pawb.

Cyfleusterau

Arall

 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Cwrt tennis
 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Creche a/neu gyfleusterau gofal plant
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Dyffryn Conwy Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577938

Amseroedd Agor

School term and school holidays (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener16:15 - 21:00
Dydd Sadwrn09:30 - 15:00
Dydd SulWedi cau

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.61 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.62 milltir i ffwrdd
 3. .

  1.99 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.28 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.74 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.29 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.51 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.69 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.6 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.98 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  7.02 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  7.02 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.27 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.41 milltir i ffwrdd
 11. Ger Aber Conwy

  10.13 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....