Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Am

      

Mae Go Below yn fusnes teuluol sydd wedi ennill gwobrau, sy’n cynnig anturiaethau tanddaearol , beth bynnag y tywydd.

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng nghrombil Eryri. Mae dewis o bedwar o anturiaethau unigryw sy’n amrywio o ran yr her a’r cyffro.

Does dim angen unrhyw brofiad, ac ni fydd yno unrhyw wasgu drwy ogofeydd a thyllau cyfyng.

Mae ein taith Her Go Below (10+) yn brofiad 5 awr, sy’n mynd trwy amgylchedd tanddaearol hudol. Byddwch yn gweld arteffactau hynafol, yn mynd ar gwch ar draws llynnoedd glas angof, yn dringo wynebau creigiau, ac yn abseilio o ddibynnau gyda chymorth ein tywyswyr profiadol.

I’r rhai sydd eisiau gwthio eu hunain ymhellach, mae ein taith Hero Xtreme (14+) yn 6 awr o grwydro’r chwarel lechi mwyaf a’r dyfnaf yn y byd! Profwch eich gallu meddyliol a chorfforol wrth lywio drwy lwybrau, pontydd a gwifrau sip cyffrous, gyda siawns i gael egwyl ar ein mainc bicnic Xtreme, sy’n hongian o wyneb craig anferthol!

Ar gyfer yr antur fythgofiadwy gorau bosibl, gwthiwch eich hun i’r eithaf ar ein taith Ultimate Xtreme 7 awr (18+). Os ydych chi’n anturiwr rheolaidd neu os ydych chi eisiau bod yn ddewr a goresgyn eich ofnau, mae ein taith Ultimate Xtreme yn antur danddaearol unigryw o’r radd flaenaf, gan gynnwys dringfeydd heriol fel y ‘corkscrew’, nifer o wifrau sip, yr unig naid rydd danddaearol yn y byd a’r reid sip danddaearol hiraf a’r dyfnaf yn y byd: ‘Goliath’.

Am antur anferthol 14 awr, ewch i’r afael â ‘Mine to Mountain’ – The Ultimate Ascent. Dyma brawf gwirioneddol o ddygnwch a stamina, sy’n mynd a chi 1,375 o droedfeddi o dan y ddaear i’r pwynt hygyrch dyfnaf yn y DU, ac yna dringo i gopa’r Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, oll mewn un diwrnod anghoel!

Arweinir ein holl deithiau yn bersonol gan dywyswyr profiadol ac angerddol, a fydd yn eich cadw yn ddiogel ac yn eich annog i fentro. Bydd ein harweinwyr hefyd yn dangos cip i chi o’r diwydiant lechi a’i hanes drwy arteffactau hynafol sydd i’w gweld ar hyd y ffordd, yn yr amgylchedd sydd heb ei gyffwrdd.

Bydd esgidiau ac offer diogelwch yn cael eu darparu i chi. Yn agored drwy’r flwyddyn. Mae cyfyngiadau oedran yn gymwys. Gwiriwch prisiau,

argaeledd ac archebu ar ein gwefan: www.go-below.co.uk.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
(10-17 mlwydd oed) Pris plentyn yn dechrau o£79.00 unrhyw un
(2 +2) Pris Teulu yn dechrau o£99.00 oedolyn
Mine to Mountain£149.00 unrhyw un
Pris oedolyn yn dechrau o£59.00 unrhyw un

Disgownt ar gael i grwpiau.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Masg wyneb yn hanfodol (yn cael eu rhoi)
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi
 • Pecyn cinio ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad am ddim
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir MasterCard
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Go Below Underground Adventures

Canolfan Chwaraeon Antur

Conwy Falls Forest Park, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710108

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00

* Testun Agoriadol Cyffredinol

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.18 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.43 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.88 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.94 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.66 milltir i ffwrdd
 4. 5.08 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.24 milltir i ffwrdd
 6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.3 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  9.06 milltir i ffwrdd
 8. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.12 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  9.77 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....