Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Am

      

Dewch i brofi gweithgaredd antur hollol wahanol ger Betws-y-Coed a mynd ar daith drwy fynydd trwy gyfres o heriau cyffrous ar un o'n teithiau antur epig o dan y ddaear. Profwch eich nerfau drwy fynd ar y wifren sip ar draws y dŵr, dringo i fyny siafftiau fertigol, mynd ar gwch ar draws llyn, dringo rhaeadrau, dringo, tramwyo ac abseilio eich ffordd drwy ein mwyngloddiau segur helaeth. Perffaith ar gyfer teuluoedd, cyplau, grwpiau, partïon ieir a phartïon dynion a digwyddiadau corfforaethol.

Eisiau mynd hyd yn oed ymhellach? Yna ymunwch â ni ar un o'n teithiau tanddaearol Xtreme sydd ar gyfer oedolion yn unig (18+) ac nid ar gyfer y gwan galon. Ymwthiwch eich ffordd ar hyd pontydd sy’n pydru a hen drawstiau, gan fynd ar wifren sip dros geudyllau enfawr, abseilio at y pwynt hygyrch dyfnaf yn y DU o dan 1,300tr o graig gadarn, mynd ar wifren sip hiraf a dyfnaf y byd o dan y ddaear a thaflu eich hun oddi ar silff i mewn i dywyllwch gyda’n cwymp 70 troedfedd. Mae'n 5km o adrenalin pur!

Ar ein teithiau byddwch yn darganfod byd cudd ysblennydd o lynnoedd dwfn glas angof, siambrau dramatig, twneli troellog a pheiriannau mwyngloddio hynafol sy’n gorwedd wedi'u gadael yn y tywyllwch. Gall ein tywyswyr hwyliog a phrofiadol hefyd rhannu cyfoeth o wybodaeth am yr amgylchedd diddorol hwn, y diwydiant glo a'i hanes.

Rydym ar agor drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn gallu gwrthsefyll y tywydd! Dim ceudyllu neu wasgu drwy fannau tynn. Mae'r holl offer yn ogystal ag esgidiau glaw yn cael eu darparu. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol, ond mae angen lefel resymol o ffitrwydd ac ymdeimlad o antur arnoch.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
(10-17 mlwydd oed) Pris plentyn yn dechrau o£79.00 unrhyw un
(2 +2) Pris Teulu yn dechrau o£99.00 oedolyn
Mine to Mountain£120.00 unrhyw un
Pris oedolyn yn dechrau o£59.00 unrhyw un

Disgownt ar gael i grwpiau.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Masg wyneb yn hanfodol (yn cael eu rhoi)
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi
 • Pecyn cinio ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad am ddim
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Go Below Underground Adventures

Canolfan Chwaraeon Antur

Conwy Falls Forest Park, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710108

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00*

* Ailagor o 25 Gorffennaf 2020.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.18 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.43 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.88 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.94 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.66 milltir i ffwrdd
 4. 5.08 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.24 milltir i ffwrdd
 6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.3 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  9.06 milltir i ffwrdd
 8. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.12 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  9.77 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....