Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Plentyn ifanc yn abseilio dros ymyl clogwyn gyda chefnfor yn y cefndir

Am

About your business

Offering experiences, training in Rock Climbing, Mountaineering and Gorge Walking since 2017.Working with clients of all ages and abilities is what we really enjoy. We offer a range of fun and exciting taster sessions for those new to the sport of climbing or gorge walking – suitable for all ages and abilities.Our climbing and mountaineering training courses promote safe practise and offer participants the opportunity to learn skills in helping them to become more independent walkers, climbers and scramblers.Great Orme Vertical is owned and run by Matt Jones:“Born and raised in Wales, I have been climbing and mountaineering for over 30 years. Both here in North Wales, and throughout the World; and an instructor in both since the 1990s.My career began through a passion for the sport, and the joy of sharing this passion with others. I am proud of the strong reputation that Great Orme Vertical has achieved, and look forward to continuing to deliver stellar outdoor adventures and training”.With a strong Leave No Trace ethic, we maintain a sustainable approach to all aspects of our business.

 

Equipment required to take part in your activity. is this provided?

All specialist equipment is provided free of charge. You will need clothing suitable for being active outdoors. Closed toe footwear is essential for all activities - trainers or walking boots/shoes are ideal.

 

How do visitors book?

Bookings can be made online via our website, or by phone.

Any other relevant information?

Some activities are weather dependent. We will keep you informed at all times, and reschedule/refund where necessary. We offer a no-commitment booking policy.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Masgiau wyneb yn ofynnol i staff mewn ardaloedd cyhoeddus
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddiant i hyfforddwyr
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Offer/dillad am ddim
 • Yn darparu ar gyfer digwyddiadau Corfforaethol
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Great Orme Vertical

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

Flat 12 Ascot Court,, Carmen Sylva Road,, Craig y Don, LL30 1LZ
Close window

Call direct on:

Ffôn07956004002

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.74 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.83 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.93 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.97 milltir i ffwrdd
 5. Tollffordd

  0.97 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  1 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.01 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  1.03 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  1.04 milltir i ffwrdd
 11. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1.05 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  1.06 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....