Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Green Dragon Activities

Am

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na fyddech fyth wedi’i ddychmygu, hyd yn oed yn eich breuddwydion.

Mae ein lleoliad marina hyfryd yn gartref i rai o weithgareddau difyr gan gynnwys ein Pencampwriaethau Twb Bath y Byd, Akwakats, Cwryglau a Kawheelies. 

Ar ôl eich sesiwn hwyliog, gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau cawod a newid cyn mwynhau'r busnesau eraill ym Marina Conwy.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bwyty
 • Caffi
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Teithiau cerdded/teithiau beicio hunan-dywysedig
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Green Dragon Activities

Canolfan Chwaraeon Dŵr

Conwy Marina, Conwy, LL32 8EP
Close window

Call direct on:

Ffôn07900 266353

Amseroedd Agor

April to October (1 Ebr 2022 - 31 Hyd 2022)

* Ar agor i weddu i anghenion y cleient, os yw’r tywydd a’r llanw’n caniatáu.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.43 milltir i ffwrdd
 3. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.69 milltir i ffwrdd
 1. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.71 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.71 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.8 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.83 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.86 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.26 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.53 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.72 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.85 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.02 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.02 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....