Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

Am

Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan ddeheuol Moryd Conwy, ac mae’n gartref i amrywiaeth o famaliaid, adar ac ieir bach yr haf. Ceir cysylltiadau llwybr troed da o’r dref a llwybrau troed niferus hefyd trwy’r goedwig gyda golygfeydd rhyfeddol dros y foryd ac allan i’r môr tuag at Ben y Gogarth.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

Coedwig

Conwy, Conwy, LL32 8BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575542

Beth sydd Gerllaw

 1. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.29 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.37 milltir i ffwrdd
 2. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.44 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.57 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.97 milltir i ffwrdd
 6. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.18 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.12 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.2 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.42 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.54 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....