I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Ysgol John Bright Leisure Centre

Am

Cyfleuster dau ddefnydd sydd ar agor i’r cyhoedd gyda’r nos yn yr wythnos, a drwy’r dydd ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: neuadd chwaraeon aml-ddefnydd, 2 gwrt sboncen gyda wal gefn wydr, campfa, ystafell ffitrwydd, cae pob tywydd synthetig maint rhyngwladol, cae ymarfer synthetig, 4 cwrt tennis awyr agored, 2 gae pêl-droed gwair a chae rygbi, dosbarthiadau troelli.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Cyfleusterau Hamdden

 • Cwrt tennis

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Creche a/neu gyfleusterau gofal plant
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

John Bright Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Maesdu Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577930

Amseroedd Agor

* School Term
Monday - Friday: 5pm - 10pm
Saturday and Sunday: 10am - 5pm

School Holidays
Monday - Friday: 10am - 10pm
Saturday and Sunday: 10am - 5pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.31 milltir i ffwrdd
 2. 0.5 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.6 milltir i ffwrdd
 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.64 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.65 milltir i ffwrdd
 3. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.67 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.73 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.78 milltir i ffwrdd
 6. 0.79 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.87 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.89 milltir i ffwrdd
 10. Hwyl i'r holl deulu

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.94 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....