Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ysgol John Bright Leisure Centre

Am

Cyfleuster dau ddefnydd sydd ar agor i’r cyhoedd gyda’r nos yn yr wythnos, a drwy’r dydd ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: neuadd chwaraeon aml-ddefnydd, 2 gwrt sboncen gyda wal gefn wydr, campfa, ystafell ffitrwydd, cae pob tywydd synthetig maint rhyngwladol, cae ymarfer synthetig, 4 cwrt tennis awyr agored, 2 gae pêl-droed gwair a chae rygbi, dosbarthiadau troelli.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Cyfleusterau Hamdden

 • Cwrt tennis

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Creche a/neu gyfleusterau gofal plant
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

John Bright Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Maesdu Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577930

Amseroedd Agor

* School Term
Monday - Friday: 5pm - 10pm
Saturday and Sunday: 10am - 5pm

School Holidays
Monday - Friday: 10am - 10pm
Saturday and Sunday: 10am - 5pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.31 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.5 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.6 milltir i ffwrdd
 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.64 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.65 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.66 milltir i ffwrdd
 4. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.67 milltir i ffwrdd
 5. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.68 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.73 milltir i ffwrdd
 7. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.78 milltir i ffwrdd

 8. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.79 milltir i ffwrdd
 9. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.83 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.87 milltir i ffwrdd
 11. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.89 milltir i ffwrdd
 12. Hwyl i'r holl deulu

  0.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....