Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Land Rover Experience Snowdonia

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Land Rover Experience Snowdonia

Chwaraeon Ceir a Chertio

Pele Hall, Pele Estate, Llandderfel, Bala, Gwynedd, LL23 7PS
Close window

Call direct on:

Ffôn01678 521620

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  10.73 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  11.71 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  13.22 milltir i ffwrdd
 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  14.06 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  15.25 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  16.84 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  17.3 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  17.3 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw.

  18.86 milltir i ffwrdd
 7. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  19.13 milltir i ffwrdd
 8. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  19.17 milltir i ffwrdd
 9. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  19.32 milltir i ffwrdd
 10. 19.62 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  20.32 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  23.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....