I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llandudno Junction Leisure Centre

Am

Mae Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno yn gartref i nifer o gyfleusterau chwaraeon sych sy’n cynnig ystod eang o weithgareddau i’r gymuned gyfan. Darllenwch yr adran hon i ddarganfod mwy.
Rydym yn cynnig ystod eang o Ddosbarthiadau Ffitrwydd sy’n addas i bobl o bob gallu. Os ydych chi’n ddechreuwr ac eisiau mynd ar gyflymder pwyllog braf neu eisiau mwy o her, mae gennym ddosbarthiadau i weddu i anghenion pawb.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Creche a/neu gyfleusterau gofal plant
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Junction Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Llandudno Junction Leisure Centre, 6 G Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XY
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577925

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Ger Aber Conwy

  0.41 milltir i ffwrdd
 4. Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.51 milltir i ffwrdd
 1. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.56 milltir i ffwrdd
 2. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.57 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.61 milltir i ffwrdd
 5. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.62 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.64 milltir i ffwrdd
 7. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.68 milltir i ffwrdd
 8. Tŷ Tref Elisabethaidd

  0.7 milltir i ffwrdd
 9. Wedi’i sefydlu yn 1881

  0.71 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.76 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.8 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....