Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Main pool and viewing stands at Llandudno Swimming Centre

Am

 

 

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Pwll nofio dan do

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Swimming Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Llandudno Swimming Centre, Mostyn Broadway, Llandudno, Conwy, LL30 1YR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575900

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. 0.38 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.41 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.48 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.5 milltir i ffwrdd
 2. 0.54 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.67 milltir i ffwrdd
 5. Tollffordd

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.7 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.71 milltir i ffwrdd
 8. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.71 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.72 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.72 milltir i ffwrdd
 11. 0.73 milltir i ffwrdd
 12. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.76 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....