Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Prif bwll ac eisteddle gwylio yng Nghanolfan Nofio Llandudno.

Am

Llandudno Swimming Centre has lots to offer in way of facilities including swimming pools, fitness suite and meeting rooms. Please see this section for more information relating to these facilities.

**Lateral flow tests can be collected from this site from 21/06/21 during opening hours.**

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Pwll nofio dan do

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Swimming Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Llandudno Swimming Centre, Mostyn Broadway, Llandudno, Conwy, LL30 1YR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575900

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.41 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.48 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.5 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.67 milltir i ffwrdd
 5. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.69 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  0.7 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.71 milltir i ffwrdd
 8. Hwyl i'r holl deulu

  0.7 milltir i ffwrdd
 9. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.71 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.72 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.72 milltir i ffwrdd

 12. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....