Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llanrwst Swimming pool

Am

Mae Pwll Nofio Llanrwst yn cynnig rhaglen amrywiol gan gynnwys gwersi nofio i blant ac oedolion, nofio achlysurol, erobeg dŵr, sesiynau hwyl i blant, oedolion yn unig, nofio mewn lonydd a sesiynau cynnar ar ddiwrnodau penodol. Mae’r pwll yn 20 metr o hyd ac mae amgylchedd cyfeillgar.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r
 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Pwll nofio dan do

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llanrwst Swimming Pool

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Llanrwst Swimming Pool, Watling Street, Llanwrst, Conwy, LL26 0LS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577932

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.11 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.65 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.04 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.25 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.46 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.08 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.08 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.7 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.16 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.66 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.66 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.29 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.89 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  9.76 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  9.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....