Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Family cycling on the Alwen Trail

Am

Taith gron a hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, 7.5 milltir (11 cilomedr). Mae Llwybr Alwen yn eich arwain drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau, i fyny at rostiroedd Mynydd Hiraethog. Mae’r golygfeydd o amgylch y llyn yn amrywiol iawn gyda darn hyfryd ar hyd y glannau. Ar hyd y llwybr byddwch yn canfod chwe phanel yn cynnwys darluniau a gwybodaeth am fywyd gwyllt, diwylliant a llên gwerin yr ardal. Mae’r llwybr yn cysylltu â Llwybr Brenig gerllaw. Mae’r llwybr yn cychwyn ger yr argae. Mae Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig a’i holl gyfleusterau gerllaw.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Alwen

Llwybr Beicio

Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 7. 11.25 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.91 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.33 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 11. Eiddo yng ngofal Cadw.

  14.32 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....