Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Walking in Conwy

Am

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y tirlun hynafol hwn. Mae’r llwybr hwn i’r gogledd-ddwyrain o Lyn Brenig tua 2 filltir o hyd. Mae’r daith yn dechrau drwy ddilyn y llwybr byr, cyn troi i’r dde ger yr Hafotai i’r Garnedd Lwyfan, ac ymlaen at Garnedd o’r Oes Efydd. Wrth agosáu at y garreg hon, mae’r llwybr yn croesi nifer o gloddiau a ffosydd isel a oedd yn nodi caeau canoloesol. Mae dwy garreg arall o’r Oes Efydd i’w gweld ar hyd y llwybr i Hafoty Sion Llwyd – tŷ haf amaethyddol a ailgodwyd ym 1881 gan ddefnyddio cerrig hynafol o’r bryniau. Dyma gartref teulu’r Pierce am fwy na chanrif ac mae nifer o chwedlau traddodiadol am aur y tylwyth teg a cherddoriaeth yn gysylltiedig â’r lle. Mae maes parcio a chyfleusterau ar gael yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig. Mae taflen am ddim, ‘Dyn ym Mrenig’, ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr, yn rhoi mwy o wybodaeth am y daith gerdded a hanes ac archaeoleg yr ardal.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir

Llwybr Cerdded

Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  1.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.33 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.1 milltir i ffwrdd
 2. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.3 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.75 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  10.2 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.62 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.21 milltir i ffwrdd
 7. 11.26 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  12.6 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.68 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.85 milltir i ffwrdd
 11. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  14.11 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....