Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Am

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de; pellter o 870 milltir (1400km). Cyllidwyd datblygiad y Llwybr gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a’r awdurdodau lleol y mae’r llwybr yn mynd drwyddynt.

Mae pecyn  wedi’i gynhyrchu’ i ddangos Llwybr Arfordir Cymru, a hefyd Llwybr Gogledd Cymru o Fangor i Brestatyn. Gellir llwytho hwn i lawr isod.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Arfordir Cymru ewch i www.llwybrarfordircymru.gov.uk. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn brosiect cyfredol, ac yn agored i welliannau parhaus.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Cerdded

Conwy

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno…

  0.42 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd 1902

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

  0.44 milltir i ffwrdd
 4. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.46 milltir i ffwrdd
 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.63 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.66 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  0.66 milltir i ffwrdd
 7. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.67 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.68 milltir i ffwrdd
 9. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.71 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.76 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.79 milltir i ffwrdd
 12. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....