I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llwybr Arfordir Cymru

Am

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de; pellter o 870 milltir (1400km). Cyllidwyd datblygiad y Llwybr gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a’r awdurdodau lleol y mae’r llwybr yn mynd drwyddynt.

Mae pecyn newydd wedi’i gynhyrchu’n ddiweddar i ddangos Llwybr Arfordir Cymru, a hefyd Llwybr Gogledd Cymru o Fangor i Brestatyn. Gellir llwytho hwn i lawr, neu i ofyn am gopi caled, ffoniwch y rhif isod.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Arfordir Cymru ewch i www.llwybrarfordircymru.gov.uk. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn brosiect cyfredol, ac yn agored i welliannau parhaus.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Cerdded

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....