I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Cyclists on the Llyn Elsi Reservoir biking trail

Am

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau’r goedwig gydag opsiwn weithiau i ddilyn llwybrau beicio penodol. Byddwch yn dringo i fyny ar ran gyntaf y llwybr nes cyrraedd pen gogleddol Llyn Elsi, mae golygfeydd godidog o’r mynyddoedd o’ch cwmpas ar hyd y ffordd. Mae’r llwybr yn addas i ddechreuwyr a beicwyr gyda rhywfaint o brofiad. Mae wedi ei graddio’n las. Tua 10 km o hyd.


Mae’r llwybr yn cychwyn ar hyd lôn serth ar gyrion Betws-y-coed ar yr A5 tuag at Gapel Curig. Mae’r troad ar y chwith cyn yr arwydd cyfyngiad cyflymder cenedlaethol.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Llyn Elsi

Llwybr Beicio

Betws y Coed, Conwy, LL24 0AE

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.94 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.08 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.17 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.68 milltir i ffwrdd
 3. 3.14 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.16 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.88 milltir i ffwrdd
 6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.91 milltir i ffwrdd
 7. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.15 milltir i ffwrdd
 8. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.81 milltir i ffwrdd
 9. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.81 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  10.41 milltir i ffwrdd
 11. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....