I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Am

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau’r goedwig gydag opsiwn weithiau i ddilyn llwybrau beicio penodol. Byddwch yn dringo i fyny ar ran gyntaf y llwybr nes cyrraedd pen gogleddol Llyn Elsi, mae golygfeydd godidog o’r mynyddoedd o’ch cwmpas ar hyd y ffordd. Mae’r llwybr yn addas i ddechreuwyr a beicwyr gyda rhywfaint o brofiad. Mae wedi ei graddio’n las. Tua 10 km o hyd.


Mae’r llwybr yn cychwyn ar hyd lôn serth ar gyrion Betws-y-coed ar yr A5 tuag at Gapel Curig. Mae’r troad ar y chwith cyn yr arwydd cyfyngiad cyflymder cenedlaethol.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Llyn Elsi

Llwybr Beicio

Betws y Coed, Conwy, LL24 0AE

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwyl i’r teulu i gyd

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.84 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.94 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.08 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.17 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.4 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.68 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  2.79 milltir i ffwrdd
 7. 3.14 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.16 milltir i ffwrdd
 9. .

  4.12 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.88 milltir i ffwrdd
 11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....