I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
The Brenig Trail

Am

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr oddi ar y ffordd ond ceir un darn byr ar hyd ffordd eilaidd ac un allt. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded neu feicio, ac mae tua 9.5 milltir (15 cilomedr) o hyd. Os hoffech fynd ar daith hirach, gallwch gerdded o amgylch y ddau lyn a dilyn Llwybr Alwen hefyd. Mae’r daith yn dechrau ac yn dod i ben ger y Ganolfan Ymwelwyr lle gallwch barcio yn ogystal â llogi beiciau, hefyd mae yma doiledau a chaffi sydd ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Brenig

Llwybr Beicio

Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 4. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 1. 9.08 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n…

  9.99 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i’r teulu i gyd

  10.3 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  10.6 milltir i ffwrdd
 8. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 9. 11.25 milltir i ffwrdd
 10. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  11.26 milltir i ffwrdd
 11. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....