I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
North Wales Path

Am

Mae Llwybr Gogledd Cymru yn rhedeg ger yr arfordir o Fangor (Gwynedd) yn y gorllewin i Brestatyn (Sir Ddinbych) yn y dwyrain. Gallwch fwynhau amrywiaeth o brofiadau ar hyd y llwybr, o deithiau cerdded hawdd ar lan afon, traethau euraidd gwych, a threfi a phentrefi sy’n addas ar gyfer teuluoedd ar hyd y ffordd. Mae’r llwybr yn 60 milltir o hyd ac mae cyfeirbwyntiau a logo arbennig ar hyd y daith i gynorthwyo cerddwyr. Gallwch archebu pecyn yn cynnwys set o wyth map sy’n dangos y llwybr yn glir. Os nad ydych yn dymuno cerdded y llwybr cyfan, gallwch gynllunio teithiau byr ar hyd rhannau o’r llwybr.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Gogledd Cymru

Llwybr Cerdded

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....