Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Taith gerdded i deulu, Llyn Crafnant, Gogledd Cymru

Am

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol Eryri uwchlaw pentref Trefriw yn Nyffryn Conwy.

Mae’r llwybr yn 2.5 milltir (4 km) o hyd ac yn addas i fynd â phramiau ar hyd-ddi.

Cychwynnwch o’r maes parcio ym mhen gogleddol Llyn Crafnant a dilynwch y llwybr o amgylch y llyn mewn cyfeiriad gwrthglocwedd gan ddilyn yr arwyddbyst.

Wrth i chi ddychwelyd yn ôl mae’r llwybr yn ymuno â lôn fechan lle mae yna gaffi yn darparu lluniaeth (ar agor yn ystod yr haf yn unig). Mae’r toiledau yn y maes parcio.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Llyn Crafnant yn addas i'r teulu cyfan

Llwybr Cerdded

Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

Beth sydd Gerllaw

 1. 2.19 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.22 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.82 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.94 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  3.33 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  3.98 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  4.03 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.19 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.2 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw.

  6.53 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.67 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.67 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  7.5 milltir i ffwrdd
 10. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  9.12 milltir i ffwrdd
 11. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  9.11 milltir i ffwrdd
 12. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  9.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....