Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cerdded ar Mynydd y Dref, yn edrych tuag at dref Conwy.

Am

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda golygfeydd godidog. Gallwch archebu taflen yn cynnwys manylion am y daith a gwybodaeth am hanes, daeareg a bywyd gwyllt y mynydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Taith tua dwy neu dair awr o hyd. Mae lluniaeth ar gael yn nhref Conwy.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Mynydd y Dref (Conwy)

Llwybr Cerdded

Conwy, Conwy, LL34 6TB

Beth sydd Gerllaw

 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  1.53 milltir i ffwrdd
 2. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  1.76 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  2.16 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  2.17 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  2.22 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  2.25 milltir i ffwrdd
 5. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  2.28 milltir i ffwrdd
 6. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  2.3 milltir i ffwrdd
 7. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  2.32 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.37 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.1 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  3.32 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  3.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....