Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Alpaca gwyn

Am

Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

 

Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan..... Mwynhewch y rasio defaid, ewch yn agos at yr ymlusgiaid a’r pryfetach, dewch i roi cwtsh i’r cwningod, bwydo’r geifr a chyfarch yr alpacas! Neu ymunwch â ni wrth i ni groesawu anifeiliaid bach newydd drwy gydol y flwyddyn – o’r ŵyn bach chwareus i’r mynnod geifr direidus, y cywion fflwfflyd a’r moch bach del.   

 

Beth am fynd am dro i’r ysgubor chwarae, at y gwibgerti ac yna i’r pwll tywod anferth?! Dewch i chwarae rôl yn y ‘Tiny Town’, archwilio'r Clamber Castle a llosgi egni ar y clustogau bownsio cyn mynd i’r Greedy Goat Snack Hut i gael byrbryd a’ch gwynt atoch! Mae yna ddigon i’w weld yma a hyd yn oed mwy o bethau i’w gwneud!

 

Yn swatio ym mharcdir hardd Castell Gwrych, yn agos at arfordir y gogledd ac mewn lle cyfleus oddi ar yr A55.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn unig
 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Map a Chyfarwyddiadau

Manorafon Farm Park

Fferm

Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 833 237

Amseroedd Agor

Mawrth - Medi (1 Maw 2021 - 30 Medi 2021)

* Mae Fferm Manorafon yn cael ei defnyddio unwaith eto gan ITV ar gyfer cynhyrchu I’m a Celebrity… Get me Out of Here! yng Nghastell Gwrych.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn 2022.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.11 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.15 milltir i ffwrdd
 1. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  3.45 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  3.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  4.31 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.49 milltir i ffwrdd
 7. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  4.59 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  4.87 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.03 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  5.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  5.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....