Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Alpaca gwyn

Am

Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan..... Mwynhewch y rasio defaid, ewch yn agos at yr ymlusgiaid a’r pryfetach, dewch i roi cwtsh i’r cwningod, bwydo’r geifr a chyfarch yr alpacas! Neu ymunwch â ni wrth i ni groesawu anifeiliaid bach newydd drwy gydol y flwyddyn – o’r ŵyn bach chwareus i’r mynnod geifr direidus, y cywion fflwfflyd a’r moch bach del.   

 

Beth am fynd am dro i’r ysgubor chwarae, at y gwibgerti ac yna i’r pwll tywod anferth?! Dewch i chwarae rôl yn y ‘Tiny Town’, archwilio'r Clamber Castle a llosgi egni ar y clustogau bownsio cyn mynd i’r Greedy Goat Snack Hut i gael byrbryd a’ch gwynt atoch! Mae yna ddigon i’w weld yma a hyd yn oed mwy o bethau i’w gwneud!

 

Yn swatio ym mharcdir hardd Castell Gwrych, yn agos at arfordir y gogledd ac mewn lle cyfleus oddi ar yr A55.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn unig
 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Map a Chyfarwyddiadau

Manorafon Farm Park

Is-Atyniad

Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 833 237

Amseroedd Agor

Mawrth - Medi (1 Maw 2021 - 30 Medi 2021)

* Pumpkin Festival - October
Christmas Adventure - December

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.11 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.15 milltir i ffwrdd
 1. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  3.45 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  3.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  4.31 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.49 milltir i ffwrdd
 7. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  4.59 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  4.87 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.03 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  5.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  5.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....