I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Am

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn mynd trwy bentrefi Llanrhychwyn a Threfriw ac ymlaen i Lanrwst gan ddychwelyd i Fetws-y-Coed, gydag opsiwn o fynd heibio i Lyn Crafnant. Y rhan anoddaf o’r llwybr yw’r 3 milltir gyntaf gan mai dyma’r rhan sy’n codi fwyaf, ond mae'n werth yr ymdrech gan fod y golygfeydd yn wych. Mae'n cychwyn o’r maes parcio talu ac arddangos yng ngorsaf drenau Betws-y-coed.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd

Llwybr Beicio

Betws y Coed, Conwy, LL24 0AE

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwyl i’r teulu i gyd

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.74 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.02 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.49 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.63 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  2.75 milltir i ffwrdd
 7. 3.09 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.25 milltir i ffwrdd
 9. .

  4.1 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.99 milltir i ffwrdd
 11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.81 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....