Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

North Wales Power & Sail

Am

Rydym yn ganolfan hyfforddiant RYA rhwng Conwy a’r Fenai. Ymdrinnir â phob cwrs o Gychod Pŵer i Forio ac ar bob lefel o Ddechreuwyr i Iotfeistr ar y Môr.

Rydym yn ymdrin hefyd â’r holl gyrsiau theori RYA angenrheidiol gan gynnwys VHF morol, sy’n mynd â chi o’r hanfodion i’r cyrsiau gofynnol ar gyfer eich arholiadau Iotfeistr ar y Môr. Mae modd trefnu’ch gwersi cychod eich hunain yn hawdd gydag un o’n hyfforddwyr hynod brofiadol. Ffoniwch i gael sgwrs am eich union ofynion.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion cyrsiau.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

North Wales Power & Sail

Canolfan Chwaraeon Antur

Deganwy Quay Marina, Deganwy, Conwy, LL31 9DJ
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 750376

Ffôn07715 905224

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

* Cysylltwch ar unrhyw adeg ar gyfer archebion.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.45 milltir i ffwrdd
 3. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.66 milltir i ffwrdd
 1. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.7 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.77 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.77 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.78 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  1.27 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.73 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.78 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.04 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.06 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....